יום חמישי, 1 במאי 2014

הקלטות השמע של חנוכה ופסח תשע"ד - הועלו לאתר

הקלטות השמע של כינוס שוחרי לשון הקודש 8, י"ז בניסן ה'תשע"ד:
http://www.maanelashon.org/recorded/5774_02

הקלטות מיום העיון תורה ולשון בצָהֳרֵי יום, במצפה יריחו, זאת חנוכה תשע"ד:
http://www.maanelashon.org/recorded/5774

תהנו!

יום שישי, 25 באפריל 2014

פה תפרח גם שפת התורה!

ההתעניינות בִלשון הקודש גוברת והולכת בשנים האחרונות: יותר ויותר מבינים שהדקדוק - זה לא רק מקצוע לַבגרות, ולא רק לִ"משוגעים לדבר". ידיעת הלשון הכרחית גם להבנת התורה, התלמוד וסידור התפילה, והדקדוק עוזר לנו להתפלל כהלכה, ולדבר בשפה ברורה.

ביום שני של חול המועד פסח, י"ז בניסן, התקיים בירושלים, בישיבת "קרית נוער", הכינוס השנתי השמיני לשוחרי לשון הקודש. תחת הכותרת "וְרוֹמְמָנוּ מִכָּל לָשׁוֹן" מתאספים מדי שנה מרחבי הארץ, מחלקים שונים ומגוונים בַחברה: גם דתיים וגם חרדים, גם רבנים וגם פרופסורים ללשון, וגם יהודים מן השורה שאין להם רקע בְלשון. המשותף לבאי ולבאות הכינוס: אהבת התורה גם מהצד הלשוני-דקדוקי.

המנחה, הרב יואל קטן, ר"מ בישיבת שעלבים וראש מכון שלמה אומן, הסביר כי הדיוק בשפה אינו רק עניין טכני, אלא גם הצורה שבה מתבטאים, מבטאת ערכים, כמו חינוך לאהבת המקורות היהודיים. בניגוד לַשיח הפוליטי שקיים לצערנו בַמדינה הכרוך בזלזול בַמילים שאומרים -- הדיוק בלשוננו מבטא את המחויבות למוצא פִינו. התוכן הולך יחד עם צורת הדיבור והסגנון.

על נושא זה דיבר בכינוס הלשוני השמיני הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליט"א, אשר לימד את דברי הרמב"ם בפירושו לאבות, אודות קדושת הלשון העברית ומעלתה, ועד כמה ראוי לא רק לדבר עברית, ולא רק לדבר בה בדיוק ובדקדוק, אלא לשים לב גם לתוכן הנכון והקדוש של הדיבור בעברית: להקדיש את הדיבור העברי לקדושה וטהרה.

בשנה זו, שבה הלך לעולמו הראשון לציון, הגר"ע יוסף זצ"ל, עסקו שתים מן ההרצאות בכינוס, בצדדים לשוניים של תורתו ובהכרעותיו בנוסחי תפילה: בנו, הרב דוד יוסף שליט"א, רב שכונת הר נוף, הפליג בחשיבות הדיוק בלשון וביטוי האותיות והניקוד כהלכתם, בתפילה ובקריאת התורה. וכן הרב יונתן יוסף, בנו של הרב יעקב יוסף זצ"ל, עסק במספר דיוקים ודקדוקים בלשון שבהם היו מקפידים אביו וסבו, נ"ע.

ד"ר אורי מלמד, הרצה על ברכת האורח לבעל הבית בנוסח תימן, בקורותיה ובסממניה הלשוניים, והסביר כמה תופעות לשוניות כמו "סמיכות מופסקת" (כגון: "עוסקֵי בתורה", "גמולֵי מחלב"), ובאר ביטויים חריגים כמו "מפותבג", וכן תפילה על הבנות "שלא ימותו"(!).

פרופ' אשר לאופר עסק בהרחבה במבטא התנועות בקרב עדות ישראל בעבר ובהווה, ובפרט במבטאי הקמץ הגדול והקטן: סוגיה לשונית שמעסיקה את ציבור המתפללים ואת קהל דוברי העברית במבטא הישראלי. במבטא הישראלי יש הבחנה בין קמץ גדול (a) לקמץ קטן (o), אך קיימת מבוכה בקמצים שונים:

האם יש לבטא את השם "נעמי": Na'omi או No'omi ?

האם "ארוחת צָהרים" מבטאים: "צַ" (קמץ גדול, רגיל) או "צוֹ" (קמץ קטן)?

המתפללים מתוך סידורי תפילה ציוניים יכולים למצוא שבנושא זה נחלקים הסידורים הנפוצים "רינת ישראל" ו"קורן", ופרופ' לאופר הכריע לטובת השיטה המסורתית.

בנקודה האחרונה הרחיב הרב יוסף חיים מזרחי שליט"א, וציטט מקורות רבים של פוסקים ממזרח וממערב, המוכיחים שיש ללכת אחר הוראות האריז"ל ותורת הסוד, גם כשנראה שהן סותרות את הסברה הדקדוקית.

בסוגיה המדגימה התנגשות זו בין מסורת לשונית לבין סברה דקדוקית, עסק הרב אריה וואהל שליט"א, רב קהילת "דגל מחנה אפרים" סדילקאב. הוא ניצל את הבמה כדי "להתוודות" ולחזור בו מהכרעה לשונית קודמת. בתחילה סבר שההגייה האשכנזית של המילה "זוּ" (בשורק) שגויה, והיה מורה לחתנים לומר "הרי את מקודשת לי בטבעת זוֹ" (בחולם). אך לאחר עיון בסוגיה זו (ובמחקרו של פרופ' ח"א כהן בנושא זה), הוא שב למסורת בית אבא, והצדיק את ההיגוי "זוּ".

ר' משה אוסי עמד על השפעת הערבית על העִברית בעת החדשה, והראה עד כמה מילים ערביות שנכנסו ללשוננו, יש להן קירבה למילים במקורותינו הקדומים. הוא דן בביטויים ערביים שחדרו לסלנג העברי מימי החלוצים (כמו: אבו אל בנאת, בלורה, פינג'אן, מן הון להון) ועד ימינו (דאחקות, כאפה, פדיחות, זיפת), בחידושי מילים של אליעזר בן יהודה ע"פ הערבית (כמו: ריבּה, רשמי, בובה, ג'ירפה), וכן במילים תורכיות ופרסיות שחדרו לעברית דרך השפה הערבית (כמו בקשיש וח'אן).

הרב ד"ר אפרים הלבני עמד על תופעה לשונית מעניינת: שִמּוּש מֶטָפוֹרי במונח הִלכתי. כך למשל, ביטויים המשמשים כיום בצורה מושאלת – מובנם המקורי והמוחשי הוא הלכה מעשית. כגון: "אין אדם רואה נגעי עצמו", "פנים חדשות באו לכאן", ו"כל המשנה ידו על התחתונה".

את הכינוס חתם הרב אליהו לוין שליט"א, בעיון במהדורות חדשות של סידורים בנוסח אשכנז, ובעיקר בסידור "אזור אליהו" המצטיין בהערותיו התמציתיות על מקורות הנוסח האשכנזי הרווח כיום. הרב לוין, ידיו רב לו בלשון הקודש, והוא מפיץ מדי שבוע בדוא"ל "היבטים לשוניים" ורשימת דיוקי קריאה בפרשת השבוע, בהפטרות, ובמזמורי התהלים.

חשיבותו של הכינוס השנתי לשוחרי לשון הקודש חורגת מעבר להרחבת הדעת בתורה ובלשונה. חשיבותו גם בהגברת האחדות בקרב עמנו. דוקא בִתקופה של מתיחות בַחברה שלנו, היה יפה לראות בכינוס זה כיצד מתקיים "שבת אחים גם יחד", תוך לימוד והחכּמה והקשבה הדדית.

היוזם והמארגן של כינוס זה, ר' אוריאל פרנק, בעל אתר "מענה לשון" באינטרנט, מוסר כי הקְלטות, מצגות וסיכומים של הכינוסים הלשוניים (וכן הרשמה לכינוסים הבאים) זמינים באתר "מענה לשון", וכן בדוא"ל (info@maanelashon.org).

יום חמישי, 27 במרץ 2014

הכינוס השנתי השמיני של שוחרי לשון הקודש

הכינוס יתקיים ביום חמישי, י"ז בניסן התשע"ד

בישיבת "קרית נוער" (רחוב הרב פרנק 20, שכונת בית וגן, ירושלים)

בהנחיית הרב יואל קטן, ר"מ בישיבת שעלבים וראש מכון שלמה אומן

12:45  בהתאסף יחד שבטי ישראל

 

מושב א':        13:00

רב שכונת הר נוף, הרב דוד יוסף

פסקי הג"ר עובדיה יוסף זצ"ל בסוגיות לשוניות

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו

דברי ברכה

מ"מ ראש ישיבת קרית נוער, הרב מאיר לינצ'נר

דברי ברכה

ד"ר אורי מלמד

ברכת האורח לבעל הבית בנוסח תימן:

קורותיה וסממניה הלשוניים

פרופ' אשר לאופר

מִמּוּשֵׁי קמץ בעדות ישראל

הרב יוסף חיים מזרחי

קבלת הוראות האריז"ל נגד הדקדוק

ר' משה אוסי

השפעת הערבית על העִברית מימי החלוצים ועד ימינו

ת פ י ל ת   מ נ ח ה :        16:10

 

 

מושב ב':         16:30

רב קהילת "דגל מחנה אפרים" סדילקאב,

הרב אריה וואהל

 

כי ישאלך בנך מה זו

הרב דוד כוכב

גזיזת השֵׂער בי"ד, כסיסת המַצה בט"ו וקציצת העומר בט"ז

הרב אליהו לוין

סידורי אשכנז המתחדשים

הרב ד"ר אפרים הלבני

שִמּוּש מֶטָפוֹרי במונח הִלכתי

הרב יונתן יוסף

פסקים לשוניים של הגר"ע יוסף ובנו הרב יעקב זצ"ל

ר' אוריאל פרנק

אי, האוהבים - הכרעות הגר"ע יוסף זצ"ל בנוסח התפילה

סיום משוער:        18:45

 

 

נודה לכם אם תפיצו בלוחות מודעות, ולחבריכם חובבי הלשון.

 

* ייתכנו שינויים בתוכנית *

הכניסה חופשית (כניסה נפרדת לנשים), אנא אשרו השתתפותכם:

 

info@maanelashon.org         0587203297 (אוריאל)

 

יום שלישי, 18 בפברואר 2014

אל תגידו "תודה"!

בהתחלה זה היה נשמע לי תמוה מאוד ("הזוי", בעברית של העשור האחרון...). אך בסוף... השתכנעתי למעט באמירת "תודה"! (ולהרבות בחלופות דלקמן)
נסעתי הבוקר בטרמפ מהיישוב לירושלים עם שכני הנכבד, מזקני חכמי תימן, הרב יוסף קלזן, יבדל"א. זו היתה אחת הנסיעות המאלפות ביותר בחיי...
מלבד חוויות שונות שהוא סיפר, מימי עלייתו ארצה בגיל טו"ב שנים על כנפי נשרים (תש"ט), ומימי לימודיו ב"מרכז" בבית הרב (אגב, הוא הסופר אשר כתב מפי הרצי"ה קוק את מגילת היסוד בהנחת אבן הפינה לישיבת "מרכז" שבקרית משה), הוא גם הסביר את התנגדותו לשימוש ב"תודה" כלפי בשר ודם שהטיב לך.

מהי התגובה הרצויה כשמישהו עושה טובה לחבירו? בתימן היו תמיד מברכים בתגובה, בשלל ברכות: יישר כך, חזק וברוך, תזכו למצוות, ברוך תהיה, וכיו"ב.
וכך היה גם במרוקו, בעירק, ובקהילות אחרות, כפי שהוא בדק אצל חבריו שעלו ארצה.
רק בעלותו ארצה פגש את אמירת התודה לבשר ודם.
לדעת הרב קלזן, "תודה" יש לומר רק לקב"ה: "טוב להודות... לה'!"
רק אחרי שנים, שבהם כבר התרגל לומר תודה, במקום להרעיף ברכות, חדרה אליו ההכרה שאמירת התודה התמימה לא היתה אלא חלק מתוך מסכת שלמה של "סדרת החינוך מחדש" שעברה על נפשם של עולי תימן בקום המדינה. לדעתו, אמירת התודה נועדה להשמיט אזכור שם שמים, ולמעט בברכותיו (הפך הכתוב "בכל... אשר אזכיר את שמי... וברכתיך"). אם אין מזכירים שם שמים, ואם יש רק ערכים מוסריים שבין אדם לחבירו, אז נזקקים לאמירת התודה. אך מי שמאמין... (לא מודה לחבירו, אלא...) - מברך את חבירו, ומוריד שפע ברכה ממקור הברכות, ישתבח שמו לעד.
אישור להשערתו הוא מצא בשירו של ביאליק "למי תודה? למי ברכה? -- לעבודה ולמלאכה!!!" (שיר העבודה והמלאכה, עמ' קב בספר שיריו, ת"א, תשכ"א).
מאז הוא משתדל להחזיר עטרה ליושנה, ולמלא פיו תהילה וברכה.
כשירדתי מהרכב בירושלים, לא נותר לי אלא לומר לרב קלזן ולרבנית הנהגת:
"תודה רבה", אה... "תבורכו מפי עליון!"

יום שני, 10 בפברואר 2014

קול קורא לקראת הכינוס השנתי השמיני של "שוחרי לשון הקודש" - פסח תשע"ד

בעז"ה נתכנס השנה בצהרי י"ז בניסן, בקרית נוער (ברחוב הרב פרנק בשכונת בית וגן, בירושלים). 


אנו מזמינים את הציבור להגיש הצעות להרצאה קצרה בנושא לשוני.

1.  את ההצעות יש לשלוח עד ראש חודש אדר השני לדוא"ל < maanelashon@gmail.com >

2.  ההצעה תכלול: הצעה לכותרת, תקציר בן 25 – 50 מילים, וכן שם מלא ותואר של המרצה.

3.  הוועדה המארגנת תבחן את ההצעות השונות, ותבחר מתוכן את המתאימות. אין התחייבות לקבל כל הצעה.

בברכה ובתודה מראש,

אוריאל פרנק

יום שלישי, 4 בפברואר 2014

פרשת המן

שיחת היום
 
ניסים: תגיד לי, איך זה שאמרתי היום את פרשת המן, והסגולה לא עובדת!
נפלא-אות: אולי לא אמרת עם תרגום אונקלוס?
ניסים: אמרתי!
נפלא-אות: בטח לא אמרת שנים מקרא ואחד תרגום?
ניסים: אמרתי!
נפלא-אות: ואמרת גם את התפילה לפני ואחרי?
ניסים: בוודאי, ושום דבר לא קורה! אני עדיין שקוע בחובות.
נפלא-אות: חכה, סבלנות, בטח לוקח לזה כמה שבועות.
ניסים: אני עושה את זה במשך עשרות שנים, ועדיין לא גומר ת'חודש!
נפלא-אות: אולי אתה לא אומר את זה נכון?
בוא נשמע איך אתה אומר...
---כעבור חמש דקות:
נפלא-אות: עכשיו הכל מובן!
אתה אומר את פרשת הָמָן, במקום את פרשת הַמָּן!...
בפעם הבאה - תקרא כמו בן אדם!
ולקוראים בתורה בשבת הקרובה - הקדימו תרופה ל'מכה' ושימו לב:
יתכן שיש להחזיר את המחליף את המן הטעים בהמן העמלקי.
מי שנוהג לקרוא קמץ כמו פתח (כמו במבטא המכונה "ספרדי"),
עליו לדייק ולהבחין בין הדגוש לרפה.
טז לה   וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אָכְלוּ אֶת הַמָּן ...אֶת הַמָּן אָכְלוּ
- להבדיל מ"הָמָן הָאֲגָגִי"...
 
רבי אמי: ניסים, אם כבר אתה מחפש סגולה לפרנסה, למה שלא תלך על סגולה מובטחת לחיים ואריכות חיים?
ניסים: בשמחה! מה יש לך להציע? משהו מהמקורות, או איזה חידוש מודרני?
אמר לו רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד  תרגום... שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו.  (תלמוד בבלי ברכות ח, א-ב).
ניסים: מה כל שבוע, כל יום?! זה הרבה יותר קשה מפעם בשנה!
רבי אמי: אתה יודע מה, אם זה קשה לך, תוכל בתור התחלה לקרוא בכל שבוע את העלייה הראשונה של כל פרשת שבוע, או אפילו כמה פסוקים שאתה יכול.
ניסים: מה, גם סגולה חלקית כזו עובדת?
רבי אמי: בוודאי! כך אנו אומרים בכל ערב "כי הם חיינו ואורך ימינו", ובעצם אלו דברי המכלכל חיים בכבודו ובעצמו (דברים ל, כ, לחלק מהמפרשים)...
משה שהקשיב לשיחה של ניסים, נפלא-אות ורבי אמי, הוסיף ואמר:
יש לזכור שאי אפשר לעבוד על הקב"ה.
בדיוק כפי שעל סגולת פרשת המן נאמר שהיא מועילה לפרנסה וכו', כך ישנן "סגולות" המניבות את ההיפך... ותתכנה "התנגשויות" ב"צינורות השפע".
צריך כל הזמן להתקדם יותר ויותר בקיום תורה ומצוותיה, ורק אז לנסות סגולות - יהיו אשר יהיו.
וכפי שתמיד משנן הרב שלמה אבינר שליט"א: "הסגולה הכי טובה - בדוקה ומנוסה - היא "תשובה, תפילה וצדקה - מעבירין את רוע הגזרה."...
 
(חובר בשבט תשע"ג ע"י אוריאל פרנק, אתר "מענה לשון", info@maanelashon.org )

יום שני, 30 בדצמבר 2013

"כִּי יִשְׁאָלְךָ בִנְךָ" - "כִּי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם בְּנֵיכֶם"

אשתקד ("מענה לשון לפרשת בא") הזכרתי כי ישנה אפשרות שלישית, שלא מנוסח שאלת הבן למדו חז"ל על "רשעותו", אלא מדיוק בִלשון התורה: אצל הבן החכם והבן התם נאמר "כִּי יִשְׁאָלְךָ בִנְךָ", אך רק על הבן הרשע נאמר: "כִּי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם בְּנֵיכֶם". הבנים האחרים שואלים ומבקשים להבין ולקבל תשובה, אך בן זה אומר בהתרסה ובלעג: "מָה הָעֲבוֹדָה הַזּאת לָכֶם!" זוהי "שאלה רטורית", צינית ומזלזלת, וברור שאיננה "שאלת חכם", ואף לא "שאלת תם".
היום הוסיף לי תלמיד דוגמה לכך שפועל השאלה הרטורית הוא אמירה ולא לשון שאלה:
לָמָּה יֹאמְרוּ הַגּוֹיִם אַיֵּה אֱ‍לֹהֵיהֶם (תהלים עט, י)
פסוק זה כולל שאלה אמיתית כלפי הבורא ("לָמָּה...") ובתוכה מובאת כלשונה שאלת הגוים הרטורי.
גם כאן, הפועל הוא משורש אמ"ר ולא שא"ל (כלומר לא כתוב: "לָמָּה ישאלוּ הַגּוֹיִם")