יום חמישי, 27 במרץ 2014

הכינוס השנתי השמיני של שוחרי לשון הקודש

הכינוס יתקיים ביום חמישי, י"ז בניסן התשע"ד

בישיבת "קרית נוער" (רחוב הרב פרנק 20, שכונת בית וגן, ירושלים)

בהנחיית הרב יואל קטן, ר"מ בישיבת שעלבים וראש מכון שלמה אומן

12:45  בהתאסף יחד שבטי ישראל

 

מושב א':        13:00

רב שכונת הר נוף, הרב דוד יוסף

פסקי הג"ר עובדיה יוסף זצ"ל בסוגיות לשוניות

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו

דברי ברכה

מ"מ ראש ישיבת קרית נוער, הרב מאיר לינצ'נר

דברי ברכה

ד"ר אורי מלמד

ברכת האורח לבעל הבית בנוסח תימן:

קורותיה וסממניה הלשוניים

פרופ' אשר לאופר

מִמּוּשֵׁי קמץ בעדות ישראל

הרב יוסף חיים מזרחי

קבלת הוראות האריז"ל נגד הדקדוק

ר' משה אוסי

השפעת הערבית על העִברית מימי החלוצים ועד ימינו

ת פ י ל ת   מ נ ח ה :        16:10

 

 

מושב ב':         16:30

רב קהילת "דגל מחנה אפרים" סדילקאב,

הרב אריה וואהל

 

כי ישאלך בנך מה זו

הרב דוד כוכב

גזיזת השֵׂער בי"ד, כסיסת המַצה בט"ו וקציצת העומר בט"ז

הרב אליהו לוין

סידורי אשכנז המתחדשים

הרב ד"ר אפרים הלבני

שִמּוּש מֶטָפוֹרי במונח הִלכתי

הרב יונתן יוסף

פסקים לשוניים של הגר"ע יוסף ובנו הרב יעקב זצ"ל

ר' אוריאל פרנק

אי, האוהבים - הכרעות הגר"ע יוסף זצ"ל בנוסח התפילה

סיום משוער:        18:45

 

 

נודה לכם אם תפיצו בלוחות מודעות, ולחבריכם חובבי הלשון.

 

* ייתכנו שינויים בתוכנית *

הכניסה חופשית (כניסה נפרדת לנשים), אנא אשרו השתתפותכם:

 

info@maanelashon.org         0587203297 (אוריאל)