יום שישי, 27 בפברואר 2015

לשבת זכור - אָץ קוֹצֵץ

על הפיוט "אָץ קוֹצֵץניתן לקרוא כאן

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A5_%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A5

ובמאמרו המאלף של א' מירסקי:

http://www.daat.ac.il/daat/sifrut/maamarim/reshit8-2.htm

 

ידידי, מר רוני הפנר, הקשה כאן על האקרוסטיכון:

http://www.safa-ivrit.org/poems/kotzetz.php 

ושימו לב שמחבר הפיוט, אלעזר בירבי קליר, חתם את שמו באקרוסטיכון בראשי החרוזות (האם הוא טעה באות אחת?). 

כוונתו לבית הפותח: כַּנָּחָשׁ עֲלֵי דֶרֶךְ 

וצ"ל: בנָחָשׁ עֲלֵי דֶרֶךְ 

וכן הקשו גם כאן:

http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=5443977

"אגב- שמו של המחבר נימצא באקרוסטיכון בראשי הבתים. יתתכן והוא טעה באות אחת?"

 

ואכן כ"כ ר' אפרים שמעון בן מרדכי בספר "מאמר מרדכי" (לעמבערג, 1871):

"כנחש עלי דרך והוא טעות וצריך לומר בנחש עלי דרך . ונרמז שמו. אלעזר בירבי קליר"

http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_33070_156.pdf

הנה שער הספר:

http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_33070_1.pdf

והחל מעמוד זה מעיר על סדר הסידור, ומדי פעם מעיר על טעות נוסח מסוים:

http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_33070_152.pdf

במרשתת ניתן למצוא סידורים הגורסים כך וכך.

 

אם מישהו מכיר אתר שבו ניתן למצוא את פיוטי ארבע פרשיות (למנהג האשכנזים) מוגהות ומבוארות - אשמח לפרסם. 

[יש מעט באתר "הזמנה לפיוט"]