יום שני, 5 במרץ 2012

רֶמֶשׂ

 

בראשית פרק א   (כא)   וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הַתַּנִּינִם הַגְּדֹלִים וְאֵת כָּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה הָרֹמֶשֶׂת אֲשֶׁר שָׁרְצוּ הַמַּיִם לְמִינֵהֶם וְאֵת כָּל עוֹף כָּנָף לְמִינֵהוּ וַיַּרְא  אֱלֹהִים כִּי טוֹב:  (כד)   וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תּוֹצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה לְמִינָהּ בְּהֵמָה וָרֶמֶשׂ וְחַיְתוֹ אֶרֶץ לְמִינָהּ וַיְהִי כֵן:  (כה)   וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת חַיַּת הָאָרֶץ לְמִינָהּ וְאֶת הַבְּהֵמָה לְמִינָהּ וְאֵת כָּל  רֶמֶשׂ  הָאֲדָמָה לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי טוֹב:

   

 

רש"י בראשית פרק א פסוק כד ד"ה ורמש - הם

 ורמש -  הם שרצים שהם נמוכים ורומשים על הארץ, נראים כאלו נגררים, שאין הלוכן ניכר. כל לשון  רמש  ושרץ בלשוננו קונמובר"יש בלע"ז [רוחשים]: 

v     משמע ש"רוֹמֶשֶׂת" = "מהלכת", זוחלת, נעה וזזה

 

     

 

אבן עזרא בראשית פרק א פסוק כא

ויברא... הרומשת  כטעם הולכת. וי"א שהשי"ן תחת סמ"ך

מהדיר תורת חיים שם העיר (7): רמש - רמס, הקלים להירמס.

 

אבן עזרא בראשית פרק א פסוק כד

ורמש  הם הקטנים  ההולכים על הארץ.  

 

אבן עזרא בראשית פרק ט פסוק ג ד"ה (ג) כל

(ג)  כל  רמש   שם כלל לחית השדה ולבהמות הישוב ולכל עוף ולכל דג. והנה הכל מותר לאכילה.  

 

אבן עזרא בראשית שיטה אחרת - פירוש פרק ו פסוק ז ד"ה (ז) ויאמר  (*2)

ומלת   רמש   כוללת חית השדה. [כמו] כל רומש על הארץ (ברא' ח, יט) . כל  רמש  [אשר הוא חי, שם  ט, ג].  

 

רד"ק לבראשית א (כא)  

הָרֹמֶשֶׂת - המהלכת, ורמישׂתה היא שְׁחִיתהּ

 

רמב"ן בראשית פרק א (כד)  

בהמה - הם המינים האוכלים עשב, בין ישובי בין מדברי:

וחיתו ארץ - אוכלי הבשר יקרא חיות, וכלם יטרופו:

ורמש - כתב רש"י הם שרצים נמוכים ורומשים על הארץ נראין כאילו נגררין. והנה בפרשה הזאת  (להלן פסוק כח)   ובכל החיה הרומשת על הארץ,  וכתיב  (להלן ז כא)   ויגוע כל בשר הרומש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השורץ על הארץ, וכתיב  (תהלים קד כ)   בו תרמוש כל חיתו יער.  אבל פירוש "רמישה" כענין בסמ"ך, מן תרמסנה רגל  (ישעיה כו ו)  , וחביריו. ואמר בחיה ובבהמה "רומש על הארץ", ובשרצים הנגררים  "רמש  האדמה",  בעבור שדריכתם באדמה בכל גופם:

v     האם חולק על רש"י?

 

רמב"ן בראשית פרק ט פסוק ג ד"ה (ג) כל  (*2)

(ג) כל  רמש  אשר הוא חי - ירמוז לבהמה ולחיה ולעוף וגם לדגי הים, כי כלם נקראים  רמש , כדכתיב (לעיל א כא)  כל נפש החיה הרומשת אשר שרצו  המים: 

     

 

מצודת דוד תהלים פרק קמח פסוק י ד"ה (י) רמש -  הם קטני החיות:  

מצודת ציון יחזקאל פרק ח פסוק י ד"ה  רמש  -  כן יקראו בריות קטנות קצרי רגל שאין הלוכם ניכר וכן כל  רמש  אשר הוא חי (בראשית ט) :  

מצודת ציון הושע פרק ב פסוק כ ד"ה (כ)  ורמש -  הם בריות קטנות קצרי הרגל וכן  רמש  וצפור כנף (תהלים קמ"ח) :  

מצודת ציון חבקוק פרק א פסוק יד ד"ה (יד) כרמש -  הם בריות קטנות קצרי הרגל כמו  רמש  האדמה (בראשית ו) :  

מצודת ציון תהלים פרק קמח פסוק י ד"ה (י) רמש -  ענין הזזה ממקום למקום וכן שם  רמש  ואין מספר (לעיל /תהלים/ קד) :  

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה