יום שלישי, 23 בדצמבר 2014

תוכנית יום העיון הלשוני-תורני חנוכה תשע"ה

זאת חנוכה, יום ד', ב' בטבת תשע"ה

בבית הכנסת "יגל יעקב", מצפה יריחו

 13:45  בהתאסף יחד שבטי ישראל

מושב א':        14:00

ר' אליהוא שנון
"אבל זה כתוב בסידור!"    -  איך מתקבעים בתודעתנו נוסחים מוטעים

הרב דוד כוכב
על גזיזה כסיסה וקציצה

ר' משה אוסי
עברית של חנוכה

הרב יצחק פרנק
"החיים והמוות ביד הלשון"

ת פ י ל ת   מ נ ח ה :        16:15
ת פ י ל ת   ע ר ב י ת :        16:40

מושב ב':         17:00

הרב ראובן חיים קליין
באיזו שפה דיבר אדם הראשון?

הרב יהודה קרויזר
דברי ברכה מפי מרא דאתרא

ר' אוריאל פרנק
הכרעות הגר"ע יוסף זצ"ל בנוסח התפילה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה